Stock Cartons

GAUTENG - SWB      length x width x height
STOCK 1  150mm x 100mm x 100mm   
STOCK 2  230mm x 150mm x 150mm
STOCK 3  250mm x 150mm x 250mm
STOCK 4   300mm x 230mm x 300mm
STOCK 5  450mm x 300mm x 300mm
STOCK 6   610mm x 450mm x 300mm
STOCK 7   450mm x 450mm x 500mm
   
TVL 2   500mm x 400mm x 145mm
TVL 4 500mm x 400mm x 285mm
TVL 6  500mm x 400mm x 450mm
   
TVL 9 500mm x 400mm x 655mm
TVL 12 500mm x 400mm x 780mm

 

 

                GAUTENG - DWB SHAFTAINERS  length x width x height
007A 680mm x 650mm x 425mm   
007B  680mm x 650mm x 300mm
008A  1100mm x 920mm x 550mm
008B   1100mm x 920mm x 300mm
008C  1100mm x 920mm x 750mm
0013A 1550mm x 1100mm x 1200mm
0013D   1550mm x 1100mm x 700mm

 

CAPE TOWN  - SWB            length x width x height
STOCK 1  150mm x 100mm x 100mm
STOCK 2  230mm x 150mm x 150mm
STOCK 3  250mm x 150mm x 250mm
STOCK 4   300mm x 230mm x 300mm
STOCK 5  450mm x 300mm x 300mm
STOCK 6   600mm x 446mm x 287mm
STOCK 7   610mm x 420mm x 370mm

 

GAUTENG & CAPE TOWN  - DWB   length x width x height
STOCK 2  230mm x 150mm x 150mm
STOCK 3  250mm x 150mm x 250mm
STOCK 4   300mm x 230mm x 300mm
STOCK 5  450mm x 300mm x 300mm
STOCK 6   610mm x 450mm x 300mm
STOCK 7   450mm x 450mm x 500mm

 

DURBAN - SWB         length x width x height
STOCK 22/1 150mm x 100mm x 100mm
STOCK 1  253mm x 145mm x 90mm
STOCK 22/1  253mm x 145mm x 180mm
STOCK 3 4253mm x 145mm x 270mm
STOCK 23   300mm x 230mm x 300mm
STOCK 25  450mm x 300mm x 300mm
STOCK 26 610mm x 440mm x 310mm
STOCK 27 450mm x 450mm x 500mm
SP210 378mm x 280mm x 335mm
SP207 640mm x 370mm x 350mm
TVL 4 500mm x 400mm x 285mm

 

DURBAN - DWB          length x width x height
STOCK 25  450mm x 300mm x 300mm
STOCK 26 610mm x 440mm x 310mm
STOCK 27 450mm x 450mm x 500mm